Ажурирано 05.11.2018. Део Клинике за децу и адолесценте који се бави амбулантним третманом деце млађих од 15 година, који показују низ менталних проблема који су карактеристични за ово доба. Једина категорија поремећаја који се не лeче у овом одељењу је група поремећаја зависности.

Први преглед треба заказати, осим у ванредним ситуацијама. Неопходно је да деца долазе у пратњи родитеља или старатеља и да донесу одлуку о притвору.

У оквиру овог Одељења такође послује:

Јединица за заштиту деце против злостављања и занемаривања
Поред индивидуалне психотерапије, организована је и специјална едукација и педагошки третман у Одељењу:

1. Клуб за адолесценте: “12+”
2. Група мајки са малом децом до 2 године: “Спречавање изобличења у односима мајке и бебе”,
3. Састанци тима (обрада сложених предмета, преглед нових терапеутских и теоријских приступа и достигнућа у области развојне психијатрије)

Руководилац Одељења за стручне и консултантске прегледе:
Др Оливера Алексић Хил, детектив психијатар Спец

Медицинска сестра Одељења за специјалистичке консултантске прегледе:
Биљана Милићевић, виша медицинска сестра

Преузми флајер