Ажурирано 31.05.2019. Део Клинике за децу и адолесценте који се бави амбулантним третманом деце млађих од 15 година, који показују низ менталних проблема који су карактеристични за ово доба. Једина категорија поремећаја који се не лeче у овом одељењу је група поремећаја зависности.

Први преглед се заказује у надлежном Дому здравља (сваког 5-тог у месецу), изузев у хитним случајевима по процени надлежног педијатра који издаје упут. Неопходно је да деца долазе у пратњи родитеља/хранитеља /старатеља који прилажу одлуку о старатељству.

У оквиру Одељења функционише Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања.

На Одељењу поред индивидуалне психотерапије, организована је дефектолошки и педагошки третман:

-Групе за адолесценте „+12“

-Групе за подстицај социјаланих вештина

-Групе за подстицај родитељских вештина-превенција поремећаја у односу родитељ –дете

-Састанци тима (обрада сложених случајева), преглед нових терапеутских и теоријских приступа и достигнућа у области развојне психијатрије.

Шеф Одељења за специјалистичко консултативне прегледе

Прим.мр сци.мед др Оливера Алексић-Хил, спец.дечије психијатрије

Психоаналитичар психоаналитички психотерапеут за децу и адолесценте, породични терапеут

Главна медицинска сестра Одељења за специјалистичко консултативне прегледе

Биљана Милићевић, виша медицинска сестра, специјалиста за негу у психијатрији

Преузми флајер