У Дневној болници за адолесценте обавља се парцијална хоспитализација адолесцената и младих са психичким проблемима и тешкоћама у формирању идентитета, узраста од 15 до 25 година. Дневна болница за адолесценте може да прими до 30 адолесцената о којима брине мултидисциплинарни тим терапеута, осмишљавањем програма лечења за сваког адолесцента понаособ.

Лечење адолесцената у складу са проценом обухвата фармакотерапију, индивидуалну, групну, породичну и „милиеу“ терапију.

У оквиру Дневне болнице за адолесценте функционише Саветовалиште за родитеље и Одељење за специјалистичко консултативне прегледе у којем се обављају први и контролни прегледи, као и (психо)терапија ванболничких пацијената.

Шеф Дневне болнице за адолесценте
Др Жељка Кошутић, специјалиста психијатрије

Главна медицинска сестра Дневне болнице за адолесценте
Зорица Мичић, виша медицинска сестра

Контакт и обавештења:
Тел. + 381 11 3307-682
Фаx. + 381 11 3307-684

Е-пошта: dbadolescenti@imh.org.rs

Преузмите флајер ДБА