U Dnevnoj bolnici za adolescente obavlja se parcijalna hospitalizacija adolescenata i mladih sa psihičkim problemima i teškoćama u formiranju identiteta, uzrasta od 15 do 25 godina. Dnevna bolnica za adolescente može da primi do 30 adolescenata o kojima brine multidisciplinarni tim terapeuta, osmišljavanjem programa lečenja za svakog adolescenta ponaosob.

Lečenje adolescenata u skladu sa procenom obuhvata farmakoterapiju, individualnu, grupnu, porodičnu i „milieu“ terapiju.

U okviru Dnevne bolnice za adolescente funkcioniše Savetovalište za roditelje i Odeljenje za specijalističko konsultativne preglede u kojem se obavljaju prvi i kontrolni pregledi, kao i (psiho)terapija vanbolničkih pacijenata.

Šef Dnevne bolnice za adolescente
Dr Željka Košutić, specijalista psihijatrije

Glavna medicinska sestra Dnevne bolnice za adolescente
Zorica Mičić, viša medicinska sestra

Kontakt i obaveštenja:
Tel. + 381 11 3307-682
Fax. + 381 11 3307-684

E-pošta: dbadolescenti@imh.org.rs

Preuzmite flajer DBA