Начелник Клинике за болести зависности
Прим.мр.сци.др Ивица Младеновић специјалиста психијатрије

Шеф клиничког одељења за болести зависности
Прим. др Роза Панонски специјалиста психијатрије

Главна медицинска сестра Клинике за болести зависности
Главна медицинска сестра Клиничког одељења Клинике за
болести зависноси
Милка Јавор вмс

ОБАВЕШТЕЊА

Тел.+381 11 3307 516
+381 11 3307 501

Радно време:
00-24:00 ч

E-mail: 159@imh.org.rs

Клиничко одељење за болести зависности спроводи хоспитално лечење зависности од алкохола, седатива, марихуане, амфетамина и других психоактивних супстанци (осим опијатске зависности).

Одељење располаже са 28 постеља.

Хоспитална фаза лечења болести зависности представља само један, саставни део свеобухватног програма системске групне терапије болести зависности, која се континуирано спроводи у Клиници за болести зависности Института за ментално здравље.

На одељење се примају пацијенти оба пола са:

1. израженим апстиненцијалним симптомима који онемогућују успостављање апстиненције у ванболничким условима,

2. израженим телесним и неуролошким оштећењима због којих је потребан интензивнији, целодневни хоспитални третман,

3. израженим психијатријским тегобама и поремећајима и/или двоструким дијагнозама, а чије је психичко стање такво да могу да се укњуче и прилагоде принципима „терапијске заједнице“ који се спроводе на одељењу,

4. адолесценти зависници (у пратњи родитеља-старатеља) по процени тима клинике

5. пацијенти са проблемима патолошког коцкања и/или двоструким дијагнозама,а чије је психичко стање такво да могу да се укњуче и прилагоде у принципима „терапијске заједнице“

За време лечења на клиничком одељењу неопходна је сарадња и активно учешће макар једног члана породице,а по потреби у терапијски процес укључује се и већи број чланова породице.

Клиничко одењеље за болести зависности повезано је са осталим одсецима клинике и другим одсецима и клиникама института за ментално здравље по концепту хоризонтале и вертикале,тако да се спроводи јединствени и специфично планиран и свеобухватни третман једног пацијента и његове породице у склопу клинике за болести зависности института за ментално здравље

По завршетку хоспиталног третмана на клиничком одељењу пацијент се укњучује у неки од продужних програма уз породичну терапију зависности (уз сарадњу и учешће осталих чланова породице) у трајању од 1-2 године:

-породична група
-клуб лечених алкохоличара
-диспанзерско праћење

КУЋНИ РЕД:

6:00 Устајање
6.00-6:30 Јутарња тоалета и сређивање собе
6:30-6:40 Фискултура
6:40-7:00 Кафе пауза
7:00-7:30 Састанак савета Терапијске заједнице
8:15-8:30 Визита
8:30-9:00 Доручак
9:00 Јутарња терапија
9:30-11:30 Састанак терапијске групе
11:30-12:30 Пауза
12:30-12:45 Састанак терапијске заједнце и Тетидис
13:30-14:00 Ручак
14:15 Подела подневне терапије
14:30 Активни одмор (редакција, библиотерапија)
15:30 Кафе пауза
16:15 Едукативне групе
17:30 Вечера
18:30 Телефонски разговори са члановима породице
19:30 ТВ Дневник
20:15 Подела вечерње терапије
20:30-21:45 Учење (од 21:00-21:15) пауза
22:15 Повечерје, одлазак на спавање