Дневна болница за болести зависности у адолесценцији основана је далеке 1978. године, а 1982. премештена је у Паунову улицу. У делу за одрасле лече се зависнци од алкохола и патолошког коцкања, а у другом делу млади политоксикомани од 12 до 18 година. Део Дневне биолнице за младе основан је 2003. године.


12


У оквиру дневне болнице функционишу Диспанзер, Дневна болница и Саветовалиште за младе са проблемом злоупотребе односно зависности од алкохола, дрога и патолошког коцкања. На лечење се примају особе узраста од 12 до 18 година. Дневна болница ради по принципима Системске групне породичне терапије.

Капацитет болнице: 25 места

Дневна болница за болести зависности у адолесценцији (улица Паунова 2 на Бањици);

Шеф Дневне болнице:
Др Владан Југовић, спец. психијатрије

Главна сестра Дневне болнице:
Јелена Бајић, вмс