Начелник Клинике за болести зависности:  Прим. др Ивица Младеновић, спец. психијатрије, мр.сци
Главна медицинска сестра Клинике за болести зависности: Милка Јавор, вмс

Клиника за болести зависности бави се дијагностиком, лечењем превенцијом следећих болести зависности:
– алкохолизам,
– злоупотреба и зависност од таблета,
– марихуане,
– амфетамина,
– злоупотреба и зависност од компјутера,
– коцкање.

У оквиру Клинике спроводе се ванболничке и болничке активности. Први контакт зависника са Клиником успоставља се преко Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе Клинике за одрасле, где се болести зависности и пратећи социјално психијатријски поремећаји дијагностикују и успоставља се база података о пацијентима. Структура Клинике за болести зависности је таква да се највећем броју пријављених пацијената, укључујући и адолесценте – зависнике (осим опијатских зависника), може пружити адекватна дијагностика и лечење. За сва одељења Клинике заједничко је што се уважава чињеница да су ментални поремећаји био-психо-социјалне природе, тако да је приступ лечењу интегративан, индивидуализован и оријентисан на особу а не на дијагностичку категорију.

У оквиру Клинике примењује се системска породична терапија болести зависности, што подразумева неки вид обавезног укључивања породице и социјалног окружења (радна средина, школа, центар за социјални рад, правосудни органи). Виши ниво пружања услуга (породична терапија, индивидуална, групна терапија, социотерапија, фармакотерапија, окупационо-радна терапија), пружа се у оквиру следећих организационих јединица:

Клиничко одељење за болести зависности, капацитет 28 постеља
Дневна болница за болести зависности (у Милана Кашанина 3), број места 25
Дневна болница за болести зависности (у Пауновој број 2), број места 25
Дневна болница за болести зависности у адолесценцији (у Пауновој број 2), са бројем места 20