ORGANIZACIJA

ORGANIZACIONE JEDINICE

1. KLINIKA ZA ODRASLE
2. KLINIKA ZA DECU I OMLADINU
3. KLINIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI
4. ODSEK ZA EPILEPSIJE I KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU
5. ODSEK ZA MEDICINSKU GENETIKU
…detaljnije…

STRUČNA TELA

– Stručni savet
– Stručni kolegijum
– Komisija za unapređenje kvaliteta rada
– Sistem interne kontrole
– Komisija za javne nabavke
– Komisija za bezbednost imovine i lica
– Komisija za utvrđivanje kriterijuma za odobravanje solidarne pomoći zaposlenima i bivšim zaposlenima koji imaju zdravstvene probleme
– Komisija za izradu i praćenje programa racionalizacije
detaljnije

ETIČKI ODBOR

Na osnovu člana 35. stav 2. Statuta Instituta za mentalno zdravlje i predlog Stručnog saveta, direktor Instituta za mentalno zdravlje imenovao je Etički odbor Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu u sledećem sastavu:

Predsednik
Članovi
Predstavnici građana

detaljnije

NORMATIVNA AKTA

1. Statut
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova
3. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
4. Pravilnik o bolničkim infekcijama
5. Pravilnik o stručnom usavršavanju zaposlenih u toku rada
6. Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva
7. Pravilnik o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada
detaljnije