Institut za mentalno zdravlje

Adresa: Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: (+381) 11 3307 500
Faks: (+381) 11 3231333

Direktor: Prof. dr Milica Pejović – Milovančevičć
Poslovni Sekretar: Ivana Gavrilović
Email: institutzamentalnozdravlje@imh.org.rs
Telefon: (+381) 11 3307510
(+381) 11 3238160
Glavna sestra Instituta: Marina Lučić, vms
Email: glavnasestraimz@imh.org.rs
Telefon: (+381) 11 3307544
PR Instituta za mentalno zdravlje: Klin. Asist. dr sci med Vanja Mandić Maravić
Email: vanja.mandicmaravic@imh.org.rs
Sajt: www.imh.org.rs
Matični broj: 07041357
Pib: 100066596
JBKJS: 02585
Tekući račun:
840-0000000454661-62, za budžetska sredstva
840-0000000454667-44, za sopstvene prihode

Klinička – stacionarna odeljenja rade neprekidno 24 sata.
Dnevne bolnice, u zavisnosti od potrebe i organizacije, rade u jednoj ili dve smene, 5 dana u nedelji.
Odeljenje za specijalističko – konsultativne preglede je organizovano u dve smene, pet radnih dana u nedelji od 7,00 do 20,00 časova, a Odeljenje za specijalističko – konsultativne preglede Klinike za odrasle radi i subotom, od 08,00 do 12,00 časova.
Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju ”Prof. dr Dragoslav Ercegovac” radi 5 radnih dana u nedelji u dve smene, od 08,00 do 20,00 časova.
Odsek za medicinsku genetiku ”Prof. dr Slavka Morić – Petović” radi 5 radnih dana u nedelji u jednoj smeni, od 08,00 do 15,00 časova, a utorkom do 16,00 časova.
Služba za farmaceutsku delatnost (Apoteka) i laboratorijsku dijagnostiku radi 5 dana u nedelji u jednoj smeni, od 07,30 do 14,30 časova, a utorkom do 15,30 časova.
Služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost ”Prof. dr Predrag Kaličanin” radi 5 dana u nedelji u jednoj smeni, od 08,00 do 16,00 časova.
Služba za nemedicinske poslove radi 5 dana u nedelji, od 08,00 – 16,00 časova.


 

Klinika za decu i omladinu

1) Kliničko odeljenje za decu i adolescente, tel. 3307-517
2) Dnevna bolnica za decu „Prof. dr Svetomir Bojanin“, tel. 3307-581
3) Dnevna bolnica za adolescente, tel. 3307-682
4) Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede dece i adolescenata, tel. 3307-513
(1) Kabinet za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, tel.3307-568 i 3307-549


 

Klinika za odrasle

1) Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – intenzivna nega, , tel. 3307-518
2) Kliničko odeljenje za psihotične poremećaje – poluintenzivna nega, tel. 3307-614
3) Kliničko odeljenje za krizna stanja i afektivne poremećaje, tel. 3307-519
4) Dnevna bolnica za odrasle, tel. 3307-620
a) Dnevna bolnica za psihotične poremećaje
b) Dnevna bolnica za neurotične poremećaje i poremećaje ličnosti
v) Dnevna bolnica za afektivne poremećaje
5) Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede, tel. 3307-515, 3307-665
(1) Odsek za brak i porodicu, tel. 3307-558
(2) Kabinet za perinatalnu i reproduktivnu psihijatriju, 3307-660
(3) Kabinet za sudsku psihijatriju, tel. 3307-694
(4) Kabinet za kućno lečenje
(5) Kabinet za treće doba, 3307-543
(6) Kabinet za psihoterapiju, tel. 3307-528
(7) Kabinet za krizna stanja


 

Klinika za bolesti zavisnosti – Milana Kašanina 3

1) Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti, Milana Kašanina 3, tel. 3307-516
2) Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti ’’Prim.dr Zoran Stanković’’, Milana Kašanina 3, tel. 3307-613
3) Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti, ’’Prim.dr Branko Gačić’’, Paunova br.2, tel. 2666-166
4) Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji, Paunova br.2, tel. 2664-555


 

ODSEK ZA EPILEPSIJE I KLINIČKU NEUROFIZIOLOGIJU ’’Prof. dr DRAGOSLAV ERCEGOVAC’’, Milana Kašanina 3

tel. 3307-580


 

ODSEK ZA MEDICINSKU GENETIKU “Prof.dr Slavka Morić-Petrović”, Milana Kašanina 3

tel. 3307-587


 

SLUŽBA ZA FARMACEUTSKU DELATNOSTI (APOTEKA) I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, Milana Kašanina 3

Tel: 011 3307 597

Tel: 011 3307 538 –  laboratorija

Kabinet za kliničke studije, tel. 3307-531


 

SLUŽBA ZA NAUČNO – ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST ’’Prof. dr Predrag Kaličanin’’, Milana Kašanina 3

Kabinet za obrazovnu delatnost, tel. 3307-565


 

SLUŽBA ZA NEMEDICINSKE POSLOVE, Milana Kašanina 3

Odsek za pravne i opšte poslove, tel. 3307-524
Odsek za finansijske poslove, 3307-591