Svetska zdravstvena organizacija -WHO –  nudi besplatan e-trening  o mentalnom zdravlju i ljudskim pravima – Quality Rights

                         

           <<Svetska zdravstvena organizacija -WHO –  nudi besplatan e-trening  o mentalnom zdravlju i ljudskim pravima>>

 

 

Kolaborativni centar SZO – Institut za mentalno zdravlje je 28.10.2017. godine ponovo imenovan za Kolaborativni centar SZO za period od naredne 4 godine.
 

Definisani zadaci Instituta za mentalno zdravlje kao kolaborativnog centra SZO za period 2013.-2017. godine bili su:

1. Uz saradnju s SZO, poboljšanje edukacije zdravstvenih radnika i drugih stručnjaka s ciljem jačanja centara za mentalno zdravlje u zajednici
 
2. Doprinos aktivnostima SZO u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja kao i ranom prepoznavanju znakova problema mentalnog zdravlja dece i mladih
 
3. Doprinos aktivnostima SZO u oblasti komorbiditeta mentalnih i somatskih poremećaja
 
U cilju implementacije planiranih delatnosti nastaviće se sa daljim razvojem i usavršavanjem treninga i edukacija, koordinacijom postojećih programa SZO u Srbiji i regionu uz pružanje adekvatne tehničke podrške SZO i u saradnji sa drugim evropskm kolaborativnim centrima SZO. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu i na ovaj način prepoznat je kao ravnopravni partner SZO i kao najeminentniji nosilac razvoja najznačajnijih programa SZO u regionu. Pored toga, Institut je postao i član Svetske federacije za mentalno zdravlje i Međunarodnog koledža za medicinu usmerenu na osobu.

EUFAMI BILTEN

Suicid brošure

Priručnik za službenike zatvora

Grupni rad sa ožalošćenima

Priručnik za lekare opšte medicine

Priručnik za stručnjake zaposlene u medijima

Priručnik za nastavnike

Priručnik za zdravstvene radnike u prim. zdrav. zaštiti