Udruženje psihijatara Srbije (UPS) je neprofitna organizacija psihijatara koji žive i rade na teritoriji Republike Srbije.

Detaljne informacije o Udruženju psihijatara Srbije možete pronaći na zvaničnom sajtu www.ups-spa.org

Ciljevi Udruženja su:

  1. Prikupljanje znanja o aktuelnom stanju i potrebama psihijatrijskih službi, kao i mogućnostima edukacije u oblasti psihijatrije i zaštite mentalnog zdravlja u zemlji;
  2. Unapređenje organizacije zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, zasnovane na naučnim, humanističkim i holističkim principima, uz posebno naglašavanje važnosti teritorijalne odgovornosti, kontinuiteta nege i interdisciplinarne prakse, kao i individualizovanja lečenja (psihijatrija usmerena na osobu);
  3. Rad na usklađivanju edukativnih programa diplomskih i poslediplomskih studija u oblasti psihijatrije, uključujući specijalističku edukaciju i kontinuiranu medicinsku edukaciju;
  4. Usmerenost ka etičkim principima u psihijatrijskoj praksi i svim vidovima zaštite mentalnog zdravlja u zemlji;
  5. Rad na destigmatizaciji osoba obolelih od mentalnih poremećaja, kao i destigmatizaciji psihijatrije i psihijatara;
  6. Uspostavljanje partnerstva sa vladinim i međuvladinim organizacijama (Svetska zdravstvena organizacija, Ujedinjene nacije, Svetska banka, UNESCO, Evropska unija), kao i nevladinim organizacijama, u cilju unapređenja mentalnog zdravlja;
  7. Unapređenje komunikacije, organizacionih i funkcionalnih aspekata rada Udruženja i njegove saradnje sa međunarodnim udruženjima psihijatara kao što je Svetska psihijatrijska asocijacija u okviru sektorijalnih aktivnosti (organizacija skupova, edukacija, istraživačkih aktivnosti i publikacija).
  8. Pozivanje Vlade naše zemlje i međunarodnih organizacija na saradnju sa Udruženjem vezano za razvoj i sprovođenje politike zaštite mentalnog zdravlja, stručnu edukaciju i istraživačku delatnost, kao i za finansijsku podršku, u skladu sa postojećim zdravstveno-ekonomskim potrebama vezanim za globalni teret mentalnih poremećaja.

U julskom izdanju newsletter-a CAP sekcije WRA, na sedmoj strani nalazi se kratak prikaz simpozijuma DIFFICULTIES OF GROWING-UP IN THE CHANGING WORLD s XIV Kongresa Udruženja psihijatara Srbije „Psihijatrija za svet koji se menja“ održanog u Sava Centru 18-21. april 2012, koji je napisala Dr. Gordana Milavić.

J.World CAP July 2012


Fotografije sa XIV Kongresa Udruženja psihijatara Srbije „Psihijatrija za svet koji se menja“