Удружење психијатара Србије (УПС) је непрофитна организација психијатара који живе и раде на територији Републике Србије.

Детаљне информације о Удружењу психијатара Србије можете пронаћи на званичном сајту www.ups-spa.org

Циљеви Удружења су:

  1. Прикупљање знања о актуелном стању и потребама психијатријских служби, као и могућностима едукације у области психијатрије и заштите менталног здравља у земљи;
  2. Унапређење организације заштите менталног здравља у заједници, засноване на научним, хуманистичким и холистичким принципима, уз посебно наглашавање важности територијалне одговорности, континуитета неге и интердисциплинарне праксе, као и индивидуализовања лечења (психијатрија усмерена на особу);
  3. Рад на усклађивању едукативних програма дипломских и последипломских студија у области психијатрије, укључујући специјалистичку едукацију и континуирану медицинску едукацију;
  4. Усмереност ка етичким принципима у психијатријској пракси и свим видовима заштите менталног здравља у земљи;
  5. Рад на дестигматизацији особа оболелих од менталних поремећаја, као и дестигматизацији психијатрије и психијатара;
  6. Успостављање партнерства са владиним и међувладиним организацијама (Светска здравствена организација, Уједињене нације, Светска банка, УНЕСЦО, Европска унија), као и невладиним организацијама, у циљу унапређења менталног здравља;
  7. Унапређење комуникације, организационих и функционалних аспеката рада Удружења и његове сарадње са међународним удружењима психијатара као што је Светска психијатријска асоцијација у оквиру секторијалних активности (организација скупова, едукација, истраживачких активности и публикација).
  8. Позивање Владе наше земље и међународних организација на сарадњу са Удружењем везано за развој и спровођење политике заштите менталног здравља, стручну едукацију и истраживачку делатност, као и за финансијску подршку, у складу са постојећим здравствено-економским потребама везаним за глобални терет менталних поремећаја.

У јулском издању newsletter-a CAP секције WРА, на седмој страни налази се кратак приказ симпозијума DIFFICULTIES OF GROWING-UP IN THE CHANGING WORLD с XИВ Конгреса Удружења психијатара Србије „Психијатрија за свет који се мења“ одржаног у Сава Центру 18-21. април 2012, који је написала Др. Гордана Милавић.

J.World CAP July 2012


Фотографије са XИВ Конгреса Удружења психијатара Србије „Психијатрија за свет који се мења“