09.10.2014.

Detaljnije informacije ovde.

10.09.2014.

Detaljnije informacije ovde.

21.8.2012.

Važna informacija: WPA Internacionalni Kongres 2012 u Pragu obezbeđuje 21 evropskih CME bodova (ECMEC) od evropskog akreditacijskog saveta za kontinuirane medicinske edukacije (EACCME) i 28 WPA bodova.

Detaljan naučni progra možete pronaći ovde

Ako još uvek niste registrovani, možete se registrovati putem online formulara.

Za detaljnije informacije posetite web site Kongresa.