САРАДЊА СА СЗО

Колаборативни центар
На дан 24. септембра 2009. године Институт за ментално здравље постао је колаборативни центар Светске здравствене организације – СЗО (World Health Organization – WHO), у оквиру радне групе за развој менталног здравља…..
Партнерство са Maudsley International, Институт за психијатрију, King’s College, Лондон
Меморандум о стратешком партнерству између Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust и Института за ментално здравље….
детаљније
Институт за ментално здравље, на челу са академиком Душицом Лечић Тошевски је 28.10.2017. године поново именован за Колаборативни центар СЗО за период од наредне 4 године.

MAUDSLEY INTERNATIONAL, ИНСТИТУТ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ, KING’S COLLEGE, ЛОНДОН

Меморандум о стратешком партнерству између Maudsley International of the Institute of Psychiatry, King’s College London, University of London and South London and Maudsley Foundation NHS Trust и Института за ментално здравље потписали су 7. маја 2010. године професор Nick Bouras (Professor Emeritus of Psychiatry, Director Maudsley International Interim Head of Section) и проф. др. Душица Лечић-Тошевски (директорка Института за ментално здравље, дописни члан Српске академије наука и уметности)…
детаљније