Наше медицинске сестре – прве сестре специјалисте здравствене неге у психијатрији

Свечано објављујемо да по први пут у Институту за ментално здравље имамо дипломиране сестре специјалисте здравствене неге у психијатрији. 01.10.2013.године са највишим просеком су специјализирале на Високој здравственој школи струковних студија у Београду: ВМС Татјана Правиловић, главна сестра Института за ментално здравље, ВМС Марина Лучић, главна сестра Клинике за децу и омладину, ВМС Далиборка Видаковић, сестра Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију, ВМС Даница Босиљчић сестра Одсека за епилепсије и клиничку неурофизиологију, и ВМС Соња Пајић сестра Клиничког одељење за психотичне поремећаје. Висока здравствена школа струковних студија у Београду је прва акредитована вискошколска установа у пољу медицинских наука у Републици Србији. Образује кадрове за потребе здравства по прописаним европским стандардима струке и етичким кодексима струке у основним и специјалистичким струковним студијама. Висока здравствена школа у Београду, школске 2012/13 акредитовала је по први пут Студијски програм специјалистичких студија из области здраствена нега у психијатрији.