Најстарији Клуб лечених алкохоличара на Балкану

Социотерапијски клуб лечених алкохоличара – „СТКЛА Палмотићева“, у суботу 20.05.2017. године, свечаном годишњом скупштином обележава 54 године успешног рада.

На иницијативу Проф. Др Душана Петровића, а уз изузетан ентузијазам првог терапеута Јовице Потребића, 16.марта 1963. године у Институту за ментално здравље почиње са радом први Клуб лечених алкохоличара у СФРЈ и на Балкану. Заснован је на принципима самопомоћи и узајамне помоћи уз подршку стручног терапеута, а укључени су како зависници од алкохола, тако и чланови њихових породица. Представља вид продужног лечења у контексту системске породичне терапије, са циљем усвајања здравијих образаца понашања, унапређења породичног функционисања и комплетне социјалне и професионалне рехабилитације. Током времена клуб је израстао у најорганизованију и водећу институцију ове врсте у југоисточној Европи.

Скупштина ће се одржати у Институту за ментално здравље – Милана Кашанина 3, у просторијама Дневне болнице за болести зависности „Прим. др Зорана Станковић“, са почетком у 11ч.

Please follow and like us: