„Mentalno zdravlje mladih suočenih sa rakom“

 
U utorak 5. novembra 2019. od 11 časova u crvenoj sali Instituta za mentalno zdravlje biće održana tribina „Mentalno zdravlje mladih suočenih sa rakom“. Na tribini će govoriti Docentkinja Jelena Radosavljev Kirćanski ispred Instituta za mentalno zdravlje, dr Zorica Marić i dr Milica Ristić iz REBT centra, Dragana Radulović ispred udruženja roditelja dece obolele od raka Čika Boca i Milica Šimonović i Milkica Dimitrijević ispred grupe mladih lečenih od raka MladiCe. Tribina predstavlja početak promocije onlajn platforme www.mladice.org putem koje će mladiCe koje su prošle obuku REBT centra pružati vršnjačku podršku drugim mladima koji se trenutno leče od raka ili koji su završili sa lečenjem, i na kojoj mogu pronaći korisne publikacije.
 

Please follow and like us: