Курс са међународним учешћем

У организацији Клинике за децу и омладину Института за ментално здравље одржан је дводенвни Курс (29 и 30. септембра 2012.) са међународним учешћем под називом „Развојни поремећаји из спектра аутизма: препознавање и процена“. Предавачи су били стручњаци за област менталног здравља деце и младих из Холандије, који раде у здравственој организацији Карактер, као и стручњаци Клинике за децу и омладину Института.

Курсу је присуствовало око 70 учесника из целе Србије који се баве овом проблематиком. Рад се одвијао кроз предавања и интерактивне групе, што је допринело размени искустава и покушају уједначавања дијагностичких и терапијских процедура. Учесници Курса су исказали потребу за постојањем стручног тела које би било одговорно за хармонизацију процеса дијагностиковања и лечења деце из аутистичног спектра на нивоу целе Србије.
 
 
Преузмите извештај о Курсу (извештај с дискусионих група) као и презентације гостију

Извештај са дискусионих група

РАНИ СКРИНИНГ Daphne van Steijn Belgrado sept 2012- 1

COG MED Sammy Roording-Ragetlie Cogmed превод финал

Let it be Adriaan den Hertog belgrado 3 0_превод

ПРИМЕНА ЕБП Adriaan den Hertog, предавање 1 belgrado 2 0_превод