ИЗВЕШТАЈ СА 24. ЕВРОПСКОГ КОНГРЕСА ПСИХИЈАТРИЈЕ

 
На 24. европском конгресу психијатрије (ЕПА 2016), одржаном од 12. до 15. марта у Мадриду, испред Института за ментално здравље из Београда, учествовали су: академик Душица Лећић Тошевски, др Горан Гајић, др Маја Милосављевић, асист. др сц. Бојана Пејушковић, мр сц. др Сања Николић, др Александар Мисојчић И др Јасмина Стојковић Павловић.
 
ЕПА 2016. је био значајан међународи скуп психијатара посвећен промоцији европске психијатрије, као и унапређењу менталног здравља широм света. Вођен геслом: “Ка заједничком језику у европској психијатрији”, на конгресу су представљена најновија психијатријска достигнућа из области основних и клиничких истраживања, као и њихова примена у пракси, заснована на доказима у дијагностици, лечењу и образовању.
 
Пејушковић Б, Лечић Тошевски Д, су на конгресу презетовале е-постер под називом: ”Фактори ризика за пострауматски стресни поремећај-епидемиолошка студија”. Стојковић Павловић Ј, Милосављевић М, Вуковић М, Видић Лј, и Лечић Тошевски Д, су на Конгресу презентовали е-постер под називом: “Значај арт-терапије у интегративном лечењу рекурентног депресивног поремећеја – студија случаја”.
 
Више информација о ЕПА 2016. налази се на wеб адреси: http://2016.epa-congress.org/