ИЗВЕШТАЈ О УЧЕСТВОВАЊУ НА СЕМИНАРУ О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ЗА РАНО УПОЗОРАВАЊЕ О НОВИМ ПСИХОАКТИВНИМ СУПСТАНЦАМА –

 
Као члан републичке стручне Комисије за превенцију и контролу болести зависности, учествовао сам у раду Семинара о успостављању система за рано упозоравање о новим психоактивним супстанцама, који је одржан 17. децембра 2015. године. Семинар је имао међународни карактер и оргинизован је од стране европског Центра за мониторинг дрога и зависности од дрога (EMCDDA), под покровитељством Министарства здравља Републике Србије.
 
Током Семинара, бројни предавачи из наше земље и иностранства презентовали су стручне радове на тему раног откривања, упозоравања и могућих других превентивних инетрвенција у односу на нове психоактивне супстанце. Један од закључака проистеклих из рада Семинара јесте и тај да је број новорегистрованих психоактивних супстанци у сталном порасту. Наиме, током прошле године на листи Министарства унутрашњих послова, а према подацима саопштеним од стране учесника Семинара из односног ресора службе МУП, нашло се 556 супстанци из ове категорије. На основу тога, констатовано је да је потребно брзо и ефикасно системско умрежење свих односних стручних служби из наше земље и региона које би биле ангажоване на превенцији могућих последица оваквог тренда.
 
Успостављање оваквог Система за рано упозоравање о новим психоактивним супстанцама јесте и обавеза републике Србије предвиђена преговарачким Поглављем 24, те су, у складу са тим, стручњаци из ЕУ током овог Семинара презентовали нормативе европских прописа и стандарда из ове области.