Updated 18.01.2018.

PROJEKTI

Kao nosilac ili saradnik, Institut godinama učestvuje u naučno-istraživačkim projektima koji podrazumevaju međunarodnu saradnju sa svetski renomiranim istraživačkim institucijama.

1. Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije Br. projekta ON175013, rukovodilac projekta Prof. dr Dušica Lečić Toševski:, naziv projekta Temperament i struktura poremećaja ličnosti, 2011-2014

2. FP7 Projekt Evropske komisije, br projekta Health -2007-2.2.1-10, koordinator projekta deCode genetics, Island, Dr. Hren Stefansson, rukovodilac projekta u Institutu: Asist. dr Milica Pejović Milovančević , naziv projekta“Copy number variations conferring risk of psychiatric disorders in children” 2009-2012

3. Doc. Dr Olivera Vuković – Akutni koronarni sindrom: istraživanje vulnerabilnosti (plaka, krvi i miokarda), optimalno lečenje i određivanje prognostičkih faktora, Br 41022, Nosilac projekta: Akademik Prof. Dr Miodrag Ostojić, 2010 –

4. Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u ranom detinjstvu“, Partneri: Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Institut za mentalno zdravlje, Društvo za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke (DEAPS), Domovi zdravlja (10), Podrška: Ministarstvo zdravlja RS i UNICEF, 2014-

5. Međunarodna studija pod pokroviteljstvom SZO u organizaciji Evropskog udruženja za glavobolje -”Dečija i adolescentna migrena – globalni efekat bolesti”, glavni istraživač prof. Cicek Wöber, Medicinski fakultet u Beču, a u IMZ Dr Mirjana Jovanović, 2014-

6. Komorbiditet depresije i dijabetesa – međunarodno ispitivanje kliničkih manifestacija i kliničkih puteva – 2017. godina, multicentrična, međunarodna studija, rukovodilac istraživanja: Akademik Dušica Lečić-Toševski, ko-rukovodilac istraživanja: Akademik Nebojša Lalić, istraživači iz IMZ: Doc. Dr Olivera Vuković, Dr Nikola Jovanović, učesnici u istraživanju: doktoranti i klinički lekari Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i Klinike za endokrinologiju KC Srbije; naziv međunarodne studije: The INTERPRET-DD study of diabetes and depression: improved clinical pathways for better outcomes (2013-2017)