Пројекти – видети ENG страницу https://en.imh.org.rs/research/projects/

Остало

04 / 2020

ПОМОЋ ПОМОГАЧИМА – Стрес код здравствених радника и сарадника у току пандемије COVID 19: Структурисани приступ раној теле-детекцији и психосоцијалној теле-интервенцији

Носилац пројекта “Помоћ помагачима” – Проф. др Нађа Марић Бојовић
Носилац иницијативе “Доктори за докторе” – Доц. др Иван Солдатовић

 

Више о пројекту – видети  – Стрес код здравствених радника и сарадника у току пандемије COVID 19