ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ПОНОВО ИМАНОВАН ЗА КОЛАБОРАТИВНИ ЦЕНТАР СЗО

Институт за ментално здравље, на челу са академиком Душицом Лечић Тошевски је 28.10.2017. године поново именован за Колаборативни центар СЗО за период од наредне 4 године.

Уз велику захвалност Регионалног директора Светске здравствене организације (СЗО) Институту за ментално здравље као колаборативном центру СЗО и , пре свега, руководиоцу Колаборативног центра проф. др Душици Лечић Тошевски , директору Института за ментално здравље, истакнут је изузетно значајан допринос у најважнијим областима деловања СЗО, у протекле четири године. Колаборативни центар је преузео одговорност за рад и сарадњу са СЗО у области едукације здравствених радника и других стручњака запослених у сектору здравствене заштите са циљем даљег развоја тимова за ментално здравље у локалним заједницама, заштите деце од злостављања и занемаривања, помоћи породицама особа оболелих од менталних поремећаја, као превентивним активностима, уз посебан осврт на препознавање коморбидитета менталних и телесних поремећаја и њихово лечење интердисциплинарном сарадњом.
Дефинисани задаци Института за ментално здравље као колаборативног центра СЗО за период 2013.-2017. године били су:
1. Уз сарадњу с СЗО, побољшање едукацијe здравствених радника и других стручњака с циљем јачања центара за ментално здравље у заједници

2. Допринос активностима СЗО у области заштите деце од злостављања и занемаривања као и раном препознавању знакова проблема менталног здравља деце и младих

3. Допринос активностима СЗО у области коморбидитета менталних и соматских поремећаја

У циљу имплементације планираних делатности наставиће се са даљим развојем и усавршавањем тренинга и едукација, координацијом постојећих програма СЗО у Србији и региону уз пружање адекватне техничке подршке СЗО и у сарадњи са другим европскм колаборативним центрима СЗО. Институт за ментално здравље у Београду и на овај начин препознат је као равноправни партнер СЗО и као најеминентнији носилац развоја најзначајнијих програма СЗО у региону. Поред тога, Институт је постао и члан Светске федерације за ментално здравље и Међународног колеџа за медицину усмерену на особу.

Please follow and like us: