ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ – КОЛАБОРАТИВНИ ЦЕНТАР СЗО

Институт за ментално здравље је поново именован за Колаборативни центар СЗО за период од наредне 4 године.