Генерална скупштина Удружења психијатара Србије

Генерална скупштина Удружења психијатара Србије одржана је 16.12.2014, са почетком у 12.30 у хотелу Crown Plaza, у Београду. Проф. др Душица Лечић-Тошевски поднела је детаљан извештај о раду Удружења и Секције младих у претходном мандату Извршног одбора са освртом на велики број активности у организацији научних и стручних скупова са међународним учешћем, као и активном учешћу у интернационалним и националним стручним телима и скуповима. Поред тога, изнела је и финансијски извештај о раду Удружења у истом периоду у име одсутног секретара за финансије, др Цветане Црнобарић. Објавила је и да досадашњи председник Удружења, Проф. др Славица Ђукић-Дејановић, по Статуту Удружења, постаје члан Савета Удружења.

Проф. др Славица Ђукић-Дејановић се захвалила члановима Извршног одбора Удружења на плодној сарадњи. Такође је саопштила да према статуту Проф. др Душица Лечић-Тошевски постаје председника Извршног одбора – заступник Удружења. Предложила је Асист. др Оливеру Вуковић за генералног секретара Удружења. Проф. др Душица Лечић-Тошевски предложила је Проф. др Горана Михајловића за потпредседника Удружења, Доц. др Мају Ивковић за секретара за едукацију, Асист. др Бориса Голубовића за секретара за публикације и Асист. др Бранимира Радмановића за секретара за финансије. Сви предложени чланови за нови Извршни одбор Удружења јавним гласањем Скупштине једногласно су изабрани.

Скуштина УПС-а је једногласано усвојила предлог Проф. др Душице Лечић-Тошевски о додели Годишње награде Удружења од 1000 евра младом психијатру (до 40 година), који у току године објави рад са највећим ИФ (средства треба да искористи за учешће на Конгресу или школи). Поред тога, оцењено је да ће Удружење наставити интензивну сарадњу са колегама у земљи и иностранству, као и са Светским и Европским удружењем психијатара.