AKREDITACIJA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je na osnovu člana 199. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i člana 18. Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse doneo rešenje o akreditaciji Institutu za mentalno zdravlje na period od sedam godina. Sertifakt je uručen dana 09.10.2020. godine VD Direktoru Prof.dr Milici Pejović Milovančević.  

 

U periodu od 21. do 23.septembra 2020. u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu sprovedeno je spoljašnje ocenjivanje kvaliteta rada i pružanja zdravstvenih usluga u odnosu na Standarde za akreditaciju zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (Sl. glasnik RS broj 28/11). Spoljašnje ocenjivanje je realizovano u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse.

 

Završni izveštaj o akreditaciji za Institut za mentalno zdravlje  je dostavljen i on sadrži nalaze,  glavna dostignuća i potencijale ustanove  kao i preporuke za unapređenje.

Institut za mentalno zdravlje ima odgovarajući potencijal da nastavi sa primenom dostignuća ostvarenih u proteklih 57 godina postojanja i rada, kao i dostignuća ostvarenih u procesu pripreme za akreditaciju ustanove, njihovom daljem unapređenju kroz ostvarivanje strateških ciljeva ustanove i zadatih planova rada.

                                                                                                                              Setrtifikat o akreditaciji

Sastanak Tima za spoljašnje ocenjivanje sa predstavnicam rukovodstva

ponedeljak, 21. septembar 2020. godine

 

Završni sastanak – Članovi Tima za spoljašnje ocenjivanje inforimišu rukovodstvo i

zaposlene o obavljenoj akreditacijskoj poseti i opštem utisku,

sreda, 23. septembar 2020.

Please follow and like us: