Едукативни програм у Клиници за психијтрију Клиничког центра Србије

У оквиру едукативног програма одржаног у Клиници за психијтрију Клиничког центра Србије 13.11.2012. главни техничар службе за специјалистичко-консултативне прегледе и заменик главне сестре Инститита за ментално здравље Златко Вујин одржао предавања „Захтеви у приступу особама са поремећајем личности у здравственој установи-искустава психијатријских сестара и техничара“.