Studijski boravak I

Ime: dr Vanja Mandić Maravić;
Funkcija: Lekar na specijalizaciji, III godina;
Bolnica: University of Louisville, Department of psychiatry and behavioral sciences
Grad: Louisville, Kentucky, SAD;
Vreme: 26.02-01.04.2011.

Osnovni cilj boravka: Upoznavanje sa principima dijagnoze i terapije afektivnih I akutnih psihičkih poremećaja, kako u ambulantnim, tako i u kliničkim uslovima. Opservacija primene transkranijalne magnetne stimulacije (TMS).

Druge zanimljivosti samog boravka: Pohađanje predavanja za specijalizante druge godine psihijatrije (psihoterapija – kognitivno bihejvioralna i psihodinamska), ambulantni rad u Klinici za bipolarni poremećaj ovog Univerziteta.
Studijski boravak II

Ime: dr Milutin Kostić;
Funkcija: Lekar na specijalizaciji, II godina;
Bolnica: Lambeth Early Onset Psychosis Unit;
Grad: London;
Vreme: 01.10.2011. – 31.12.20111.

Osnovni cilj boravka: Upoznavanje sa zbrinjavanjem pacijenata sa prvom epizodom psihoze ili psihoze ranog početka u zajednici i na odeljenju.

Druge zanimljivosti samog boravka: Prisustvovanje jednom semestru za specijalizante psihijatrije u Engleskoj, kao i svim drugim akademskim aktivnostima i predavanjima koje se odigravaju u okviru “King’s College Institute of Psychiatry” u Londonu.