Студијски боравак И

Име: др Вања Мандић Маравић;
Функција: Лекар на специјализацији, ИИИ година;
Болница: University of Louisville, Department of psychiatry and behavioral sciences
Grad: Louisville, Kentucky, SAD;
Време: 26.02-01.04.2011.

Основни циљ боравка: Упознавање са принципима дијагнозе и терапије афективних И акутних психичких поремећаја, како у амбулантним, тако и у клиничким условима. Опсервација примене транскранијалне магнетне стимулације (ТМС).

Друге занимљивости самог боравка: Похађање предавања за специјализанте друге године психијатрије (психотерапија – когнитивно бихејвиорална и психодинамска), амбулантни рад у Клиници за биполарни поремећај овог Универзитета.
Студијски боравак ИИ

Име: др Милутин Костић;
Функција: Лекар на специјализацији, ИИ година;
Болница: Lambeth Early Onset Psychosis Unit;
Grad: London;
Време: 01.10.2011. – 31.12.20111.

Основни циљ боравка: Упознавање са збрињавањем пацијената са првом епизодом психозе или психозе раног почетка у заједници и на одељењу.

Друге занимљивости самог боравка: Присуствовање једном семестру за специјализанте психијатрије у Енглеској, као и свим другим академским активностима и предавањима које се одигравају у оквиру “King’s College Institute of Psychiatry” у Лондону.