МЕЂУНАРOДНО ПРИЗНАТА ЕДУКАЦИЈА

1. СИСТЕМСКА ПОРОДИЧНА ТЕРАПИЈА

Организатор и едукатор: Др Сања Николић, мр сци, породични терапеут, Десанка Нагулић кл. психолог, породични терапеут
Циљ: Теоријска знања и вештине
Профил: Специјалисти и специјализанти психијатрије и неуропсихијатрије, психолози, социјални радници, дефектолози, педагози, правници
Програм: 1550 сати током четири године: 550 сати теорије, 600 сати клиничке праксе, 400 сати супервизије
Трајање: Осам семестара, 1 x месечно, дводневна радионица
Котизација: 39.000 динара/семестар

Преузмите пријаву
 

ЕДУКАТИВНИ СЕМИНАРИ

2. ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА ЗА РАД У СЛУЖБАМА ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Организатори: Татјана Правиловић ВМС, Златко Вујин ВМТ, Оливера Милошевић ВМС
Циљ: Стицање и проширење знања и вештина у раду са особама које имају проблеме из области менталног здравља
Профил: Медицинске сестре и техничари, радни терапеути
Програм: Теоријски део, рад у групи
Трајање: Два семестра
Котизација: 20.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

3. ЕДУКАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И САРАДНИКЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

Организатори: Јелена Пушица Тасић, виша медицинска сестра ВМС
Циљ: Унапређење постојећих знања и вештина у  третману и превентиви ментално оболелих особа и њихове околине
Профил: Сарадници у заједници (социјални радници, педагози, психолози, дефектолози, лекари, медицинске сестре и техничари)
Програм: Предавања по изабраним темама и групни рад
Трајање: Два семинара у јесењем семестру и два семинара у пролећном семестру
Котизација 6.000 динара/семинар

Преузмите пријаву

4. СИСТЕМСКА ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ I година

Организатори и едукатори:Прим. др Ивица Мледеновић мр сци, породични терапеут; др Горан Лажетић, психијатар
Циљ: Теоријска знања и вештине
Програм: Теоријски део (семинарски радови); практични део; (искуствене групе, супервизија)
Профил: Психотерапеути, психијатри, лекари опште медицине, психолози, социјални радници, педагози, специјални педагози, високо едуковане медицинске сестре и васпитачи, као и остали стручњаци заинтересовани за рад са зависницима.
Трајање: Два семестра, 1 x месечно
Котизација 43.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

5. ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ

Организатори и едукатори: Прим.др Роза Паноски, Милка Јавор ВМС
Циљ: Проширење постојећих знања и вештина у раду са психијатријским пацијентима
Профил: Средње и више мед. сестре и техничари
Програм: Предавања и рад у групи
Трајање: Два сместра
Котизација 20.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

6. РОРШАХ ТЕСТ, Еxнеров интегративни систем

Организатор и едукатор:Зоран Милојковић, клинички психолог
Циљ: Већа компетентност у процени личности
Профил: Психолози,  специјализанти и специјалисти психологије, апсолвенти психологије (услов-положена клиничка психологија)
Програм: Теорија, обука, супервизија праксе
Трајање: Два семестра, 2 петка месечно
Котизација 20.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

7. ЗДРАВО РОДИТЕЉСТВО  I, ЗДРАВО РОДИТЕЉСТВО II

Организатори и едукатори:Прим. др Оливера Алексић Хил, мр.сци, дечји психијатар, породични терапеут
Циљ: Обука стручњака из  ПЗЗ и прешколских установа за превентиван рад, обука о основним поставкама теорије привржености у контексту системске породичне терапије.
Програм: Практични део, теоријски део
Профил: Гинеколози, педијатри, патронажне сестре, психолози, социјални радници, дефектолози, васпитачи  из ПЗЗ и предшколских установа
Трајање: Један семестар
Котизација 20.000 динара/семестар

Преузмите пријаву за курс: ЗДРАВО РОДИТЕЉСТВО I
Преузмите пријаву за курс: ЗДРАВО РОДИТЕЉСТВО II

8. МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА РАЗВОЈНОГ ДОБА

Организатор: Др Ненад Рудић, дечји неуропсихијатар
Циљ: Примарна превенција; рано откривање душевних поремећаја деце и омладине, основе саветодавног приступа у раду са родитељима
Програм: Теорија (90 часова); искуствене групе (76 часова)
Профил: Педијатри, неуропсихијатри, психијатри психолози, дефектолози, специјални педагози,  социјални радници
Трајање: Два семестра
Котизација: 20.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

9. ОПШТА И СПЕЦИФИЧНА РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ СА ОПШТОМ ДЕФЕКТОЛОШКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ И РЕЛАКСАЦИЈА

Организатори и едукатори: Виола Повше-Ивкић, спец.опште  дефектологије, реедукатор, логопед
Циљ: Теоријска знања и обука за примену метода опште и специфичне реедукације психомоторике и релаксације у превенцији итретману поремећаја психомоторике, специфичних поремећаја учења и говора у детињству
Програм: Теорија (32 часа); практични део (36 часова); методи релаксације (18 часова); активни рад са децом (36 часова), 32 часа прикази и обрада случајева
Профил: Дефектолози, специјални педагози, психолози и стручњаци сродних области
Трајање: Два семестра, сваки други понедељак у месецу/ диспанзер за децу и омладину
Котизација: 20.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

10. ЗНАЧАЈ ПРЕНАТАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ГЕНЕТИЧКО САВЕТОВАЊЕ

Организатори и едукатори: Др Марко Јелисавчић, шеф Одсека за медицинску генетику
Циљ: Стицање теоријског знања и принципи у раду генетичког саветовалишта и принципи превенције
Програм: Предавања, рад у саветовалишту, тимска обрада
Профил: Лекари опште праксе, гинеколози, педијатри, сви профили који учествују у раду  генетичког саветовалишта
Трајање: Три месеца/сваки уторак
Котизација: 100.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

11. ЦИТОГЕНЕТИЧКЕ МЕТОДЕ КУЛТИВАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ТКИВА
(плодова вода, фетална крв, периферна крв, фибробласти коже, хорионске ресице, побачени материјал)

Организатори и едукатори: Др Марко Јелисавчић, шеф Одсека за медицинску генетику; мр Гордана Радивојевић Пилић
Циљ: Стицање практичног знања
Програм: Практичан рад у континуитету
Профил: Биолози, техничари, сви профили који учествују у раду  генетичке лабораторије
Трајање: Три недеље/ пет недеља/ три месеца
Котизација: 60.000/ 100.000/ 200.000 динара

Преузмите пријаву

12. ЦИТОГЕНЕТИЧКА АНАЛИЗА ТКИВА
(плодова вода, периферна крв, chorion frondosum, фибробласти коже)

Организатори и едукатори: : Др Марко Јелисавчић, шеф Одсека за медицинску генетику, Мр Гордана Радивојевић-Пилић
Циљ: Оспособљавање за самостални рад у цитогенетичкој лабораторији
Програм: Практичан рад у континуитету
Профил: Биолози, лекари
Трајање: Десет месеци
Котизација: 400.000,00 динара

Преузмите пријаву

13. АНАЛИТИЧКА (ЈУНГОВСКА) ПСИХОЛОГИЈА И КРЕАТИВНОСТ

Организатор и едукатор: Академик Владета Јеротић; Светлана Здравковић, др сци, психолог; Проф. Ренос Пападопоулос; Нина Пападопоулос
Циљ: Стицање знања из области теорије аналитичке психологије и психотерапије и успостављање везе са креативним начинима изражавања
Профил: Психолози, психијатри, неуропсихијатри, специјализанти, педагози, социјални радници
Програм: Теорија, практична настава
Трајање: Две године
Котизација 39.000 динара/семестар

Преузмите пријаву

14. ЕДУКАЦИЈА ИЗ ТЕХНИКА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈЕ (ЕЕГ)

Организатори и едукатори:Доц. др Маја Миловановић, др Влада Радивојевић, Снежана Златанов, ВМС
Циљ: Оспособљавање за самостални рад у електроенцефалографским лабораторијама
Програм: Предавања, практичан рад
Профил: Медицинске сестре, техничари
Трајање: 560 сати
Котизација: 40.000 динара

Преузмите пријаву

15. УНАПРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Организатори и едукатори: Др Наташа Љубомировић,Прим. др Оливера Алексић Хил
Циљ: Упознавање и продубљивање разумевања основа комуникације
Програм: Теорија, практична настава, супервизија
Профил: Лекари, стоматолози, фармацеути, специјалисти клиничке психологије и психијатрије, медицинске сестре, здравствени техничари, дипл. студенти и студенти завршних година хуманистичких наука, дипл. соц. радници, дефектолози, васпитачи, радни терапеути
Трајање: Пет часова
Котизација: 8.000 динара

Преузмите пријаву

16. УВОДНИ КУРС ИЗ ПСИХОДИНАМСКОГ РАЗУМЕВАЊА ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА

Организатори и едукатори: Прим. др Оливера Алексић Хил, др Наташа Љубомировић
Циљ: Подизање компетенција стручњака да рано препознају знакове поремећаја и предузму потребне интервенције…
Програм: Теорија, практична настава, супервизија
Профил: Психолози, специјализанти, спец. мед. психологије, дефектолози, васпитачи, радни терапеути
Трајање: Семестар
Котизација: 20.000 динара

Преузмите пријаву

17. АСЕРТИВНИ ТРЕНИНГ

Организатори и едукатори:Доц. др. Весна Дуканац, др Жељка Кошутић
Циљ: Стицање теоријског и практичног знања и вештина
Програм: Теорија, практична настава, рад у групи
Профил: Лекари, психолози, социјални радници, специјализанти, дефектолози, медицинске сестре, здравствени техничри
Трајање: Семестар
Котизација: 20.000 динара

Преузмите пријаву