Institut za mentalno zdravlje je nastavna baza:
Medicinskog fakulteta
Filozofskog fakulteta (odeljenja za psihologiju i sociologiju)
Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakulteta političkih nauka (socijalni radnici)
Visoke zdravstvene škole strukovnih studija
Medicinske škole Beograd

Organizator je poslediplomskih studija iz:
Socijalne psihijatrije
Psihoterapije odraslih


Preuzmite program edukativnih seminara i međunarodno priznatih edukacija za 2017.- 2018.1. SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA
2. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ZA RAD U SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA
3. EDUKACIJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I SARADNIKE U ZAJEDNICI
4. SISTEMSKA PORODIČNA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI
5. EDUKACIJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA O BOLESTIMA ZAVISNOSTI
6. RORŠAH TEST, Exnerov integrativni sistem
7. ZDRAVO RODITELJSTVO
8. MENTALNA HIGIJENA RAZVOJNOG DOBA
9. OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJA
10. ZNAČAJ PRENATALNE DIJAGNOSTIKE I GENETIČKO SAVETOVANJE
11. CITOGENETIČKE METODE KULTIVACIJE RAZLIČITIH TKIVA
12. CITOGENETIČKA ANALIZA TKIVA
13. ANALITIČKA (JUNGOVSKA) PSIHOLOGIJA I KREATIVNOST
14. EDUKACIJA IZ TEHNIKA ELEKTROENCEFALOGRAFIJE (EEG)
15. UNAPREĐENJE VEŠTINE KOMUNIKACIJE
16. UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA
17. ASERTIVNI TRENING

…. detaljnije