Институт за ментално здравље је наставна база:
Медицинског факултета
Филозофског факултета (одељења за психологију и социологију)
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију
Факултета политичких наука (социјални радници)
Високе здравствене школе струковних студија
Медицинске школе Београд

Организатор је последипломских студија из:
Социјалне психијатрије
Психотерапије одраслих


Преузмите програм едукативних семинара и међународно признатих едукација за 2017.- 2018.1. СИСТЕМСКА ПОРОДИЧНА ТЕРАПИЈА
2. ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА ЗА РАД У СЛУЖБАМА ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА
3. ЕДУКАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И САРАДНИКЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
4. СИСТЕМСКА ПОРОДИЧНА ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
5. ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ
6. РОРШАХ ТЕСТ, Еxнеров интегративни систем
7. ЗДРАВО РОДИТЕЉСТВО
8. МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА РАЗВОЈНОГ ДОБА
9. ОПШТА И СПЕЦИФИЧНА РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ СА ОПШТОМ ДЕФЕКТОЛОШКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ И РЕЛАКСАЦИЈА
10. ЗНАЧАЈ ПРЕНАТАЛНЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ГЕНЕТИЧКО САВЕТОВАЊЕ
11. ЦИТОГЕНЕТИЧКЕ МЕТОДЕ КУЛТИВАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ТКИВА
12. ЦИТОГЕНЕТИЧКА АНАЛИЗА ТКИВА
13. АНАЛИТИЧКА (ЈУНГОВСКА) ПСИХОЛОГИЈА И КРЕАТИВНОСТ
14. ЕДУКАЦИЈА ИЗ ТЕХНИКА ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФИЈЕ (ЕЕГ)
15. УНАПРЕЂЕЊЕ ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
16. УВОДНИ КУРС ИЗ ПСИХОДИНАМСКОГ РАЗУМЕВАЊА ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА
17. АСЕРТИВНИ ТРЕНИНГ

…. детаљније