Lekcije Instituta za mentalno zdravlje –

II semestar 2019/2020.

 


28. februar 2020.

Mnoga lica Narcisa

Dr Oliver Vidojević, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


13. mart 2020.

Bipolarni afektivni poremećaj – dijagnostički i terapijski  izazovi

Dr Vesna Stefanović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


27. mart 2020.

Integrativni pristup farmakoterapiji anksioznih i depresivnih poremećaja

Doc. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


24. april 2020.

Dekonstrukcija straha kroz reagovanje na farmakoterapiju

Dr Danilo Pešić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


8. maj 2020.

Savremeno lečenje glavobolja – izveštaj sa studijskog boravka u Irskoj

Dr Ana Podgorac, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


22. maj 2020.

Ko-analgetici u lečenju hroničnog bola: uloga pregabalina

Doc. dr Olivera Vuković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


Lekcije Instituta za mentalno zdravlje – I semestar 2019/2020.


04. oktobar 2019.
Poštovanje ljudskih prava osoba sa mentalnim smetnjama kroz legislativu Republike Srbije – kontroverze
Dr Dunja Ranđelović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


25. oktobar 2019.
Kongnitivni modeli i kongnitivno-bihejvioralna terapija auditivnih halucinacija
Prof. dr Borjanka Batinić, Klinika za psihijatriju KCS, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Beograd


08. novembar 2019.
Uticaj medija na decu i omladinu – edukativni kurs
Klinika za decu i omladinu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


22. novembar 2019.
Smernice za mentalno zdravlje migranta
Ivan Živanov – Svetska zdravstvena organizacija, Beograd
Dr Periša Simonović, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd
Maša Vukčević Marković, dipl. psiholog, Psihosocijalna inovacijska mreža (PIN), Beograd
Doc. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za mentalno zdravlje, Beograd


13. decembar 2019.
Da li je raspoloženje složen biohemijski algoritam?
Dr Goran Gajić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd