Lekcije Instituta za mentalno zdravlje – I semestar 2019/2020.


04. oktobar 2019.
Poštovanje ljudskih prava osoba sa mentalnim smetnjama kroz legislativu Republike Srbije – kontroverze
Dr Dunja Ranđelović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


25. oktobar 2019.
Kongnitivni modeli i kongnitivno-bihejvioralna terapija auditivnih halucinacija
Prof. dr Borjanka Batinić, Klinika za psihijatriju KCS, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Beograd


08. novembar 2019.
Uticaj medija na decu i omladinu – edukativni kurs
Klinika za decu i omladinu, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


22. novembar 2019.
Smernice za mentalno zdravlje migranta
Ivan Živanov – Svetska zdravstvena organizacija, Beograd
Dr Periša Simonović, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd
Maša Vukčević Marković, dipl. psiholog, Psihosocijalna inovacijska mreža (PIN), Beograd
Doc. dr Bojana Pejušković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Institut za mentalno zdravlje, Beograd


13. decembar 2019.
Da li je raspoloženje složen biohemijski algoritam?
Dr Goran Gajić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd