Ažurirano 26. Februar 2019.
Lekcije Instituta za mentalno zdravlje –II semestar 2018/2019.

08. mart 2019.
Prikaz rezultata istraživanja: „Posledice negativnih iskustava u detinjstvu“(„Adverse Childhood Experiences (ACE) Study: Research on Adverse Childhood Expeirences in Serbia“

Doc. dr Milica Pejović Milovančević, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc. dr Oliver Tošković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
Klin. asist. dr Milutin Kostić, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
22. mart 2019.
Studija slučaja: uticaj hortikulturne terapije na mentalno zdravlje

Prof. dr Jelena Tomićević Dubljević, Šumarski fakultet, Univerziteta u
Beogradu
Doc. dr Maja Vujčić Trkulja, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura,
Univerzitet Singidunum, Beograd
12. april 2019.
Dijagnostika i tretman na intenzivnoj psihijatrijskoj nezi- teorijske osnove i prikaz rada u Institutu za mentalno zdravlje

Dr Ljubica Zamurović Dunđerović, mr sci, Institut za mentalno zdravlje
10. maj 2019.
Uticaj antibiotika na mentalno zdravlje

Prof. dr Milica Bajčetić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
24. maj 2019.
Kritika savremene medijske kulture

Prof. dr Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu
Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija
Tel. +381 11 33 075 65; 32 26 925; 32 36 353 • Fax: + 381 11 32 26 925
jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs