Лекције Института за ментално здравље – I семестар 2019/2020.


04. октобар 2019.
Поштовање људских права особа са менталним сметњама кроз легислативу Републике Србије – контрoверзе
Др Дуња Ранђеловић, Институт за ментално здравље, Београд


25. октобар 2019.
Конгнитивни модели и конгнитивно-бихејвиорална терапија аудитивних халуцинација
Проф. др Борјанка Батинић, Клиника за психијатрију КЦС, Филозофски факултет, Одељење за психологију, Београд


08. новембар 2019.
Утицај медија на децу и омладину – едукативни курс
Клиника за децу и омладину, Институт за ментално здравље, Београд


22. новембар 2019.
Смернице за ментално здравље мигранта
Иван Живанов – Светска здравствена организација, Београд
Др Периша Симоновић, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, Београд
Маша Вукчевић Марковић, дипл. психолог, Психосоцијална иновацијска мрежа (ПИН), Београд
Доц. др Бојана Пејушковић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
Институт за ментално здравље, Београд


13. децембар 2019.
Да ли је расположење сложен биохемијски алгоритам?
Др Горан Гајић, Институт за ментално здравље, Београд