Ажурирано 26. Фебруар 2019.
Лекције Института за ментално здравље –II семестар 2018/2019.

08. март 2019.
Приказ резултата истраживања: „Последице негативних искустава у детињству“(„Adverse Childhood Experiences (ACE) Study: Research on Adverse Childhood Expeirences in Serbia“

Доц. др Милица Пејовић Милованчевић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет Универзитета у Београду
Доц. др Оливер Тошковић, Филозофски факултет Универзитета у Београду
Клин. aсист. др Милутин Костић, Институт за ментално здравље, Медицински факултет Универзитета у Београду
22. март 2019.
Студија случаја: утицај хортикултурне терапије на ментално здравље

Проф. др Јелена Томићевић Дубљевић, Шумарски факултет, Универзитета у
Београду
Доц. др Маја Вујчић Тркуља, Факултет за примењену екологију Футура,
Универзитет Сингидунум, Београд
12. април 2019.
Дијагностика и третман на интензивној психијатријској нези- теоријске основе и приказ рада у Институту за ментално здравље

Др Љубица Замуровић Дунђеровић, мр сци, Институт за ментално здравље
10. мај 2019.
Утицај антибиотика на ментално здравље

Проф. др Милица Бајчетић, Медицински факултет Универзитета у Београду
24. мај 2019.
Критика савремене медијске културе

Проф. др Дивна Вуксановић, Факултет драмских уметности Универзитета у Београду
Палмотићева 37, 11000 Београд, Србија
Тел. +381 11 33 075 65; 32 26 925; 32 36 353 • Fax: + 381 11 32 26 925
jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs