Ажурирано 02. Октобар 2018.
Лекције Института за ментално здравље –I семестар 2018/2019.

12. октобар 2018.
Европски колеџ неуропсихофармакологије (ECNP)
Кл.асист. др Вања Мандић Маравић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
Институт за ментално здравље, Београд
Програм размене Европског удружења специјализаната психијатрије – искуства и нова сазнања
Др Ана Подгорац, др сци мед, Институт за ментално здравље, Београд
26. октобар 2018.
Ћутање као избор “Књига о ћутању” – приказ књиге
Проф. Зорица Томић, др сци, Филолошки факултет Универзитета у Београду
09. новембар 2018.
Нови правци арт терапије: Терапија спортским плесом (Sport Dance Therapy-STD) – прва клиничка искуства
Доц. др Весна Дуканац, Висока школа социјалног рада Београд; Институт за ментално здравље Београд
Проф. Тамара Џамоња-Игњатовић, др сци, Факултет политичких наука и Филозофски факултет, Одсек психологија, Универзитет у Београду
Никола Мандић, тренер спортског плеса, Плесни клуб Врачар, Београд
Доц. др Оливера Вуковић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за ментално здравље Београд
23. новембар 2018.
Упоредни приказ дејства социјалне трауме на дете, адолесцента и одраслог-
приказ са Конгреса „The Challenge of Social Traumata-The Inner Worlds of Outer Realities“, Београд, мај 2018.

Др Емина Гарибовић, др Јасмина Стојковић Павловић, др Данило Пешић,
Институт за ментално здравље, Београд
14. децембар 2018.
Искуства са Конгреса “Toо much medicine” Хелсинки, август 2018.
Кл.асист. др Милутин Костић, др сци мед, Медицински факултет Универзитета у Београду,
Институт за ментално здравље, Београд
Искуства са 26-oг Форума „”Thinking differently about mind and brain” Европског удружења психијатријских специјализаната (EFPT) Бристол, јул 2018.
Др Милица Везмар, Институт за ментално здравље, Београд


Палмотићева 37, 11000 Београд, Србија
Тел. +381 11 33 075 65; 32 26 925; 32 36 353 • Fax: + 381 11 32 26 925
jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs