Институт за ментално здравље је у склопу едукације младих лекара установе од јула 2009. године започео са редовним научно-истаживачким клубом, тзв. “Journal club”-ом. Сваког последњег петка у месецу у великој сали на V спрату, предавач је један од младих лекара на специјализацији или клиничких лекара запослених у нашој установи, чији задатак је да припреми преглед најактуелнијих и најинтригантнијих научних радова из одредјене области у виду презентације.

Проф. Др Душица Лечић-Тошевски координише рад овог Клуба, њени савети, примери и питања за размишљања подстичу дискусије којима се потенцира креативност и индивидуалност чланова, али и негује кохезија младог тима.
Значај ових састанака је вишеструк – млади лекари уче да филтрирају најбитније резултате и идеје из стручних часописа, тимски сагледавају различите етичке и професионалне проблеме и дилеме, уче се форми презентирања, писања, али и дискутовања различитих теорија и хипотеза и унапредјују своја знања из савремене психијатрије.


У оквиру активности Journal club-а младих лекара одређени су сви термини у следећих годину дана и лекари који ће држати презентације тих дана.

План датума одржавања и лекара који ће држати презентације на Јоурнал цлубу за школску 2012/13. годину:

02. Октобар 2012.: др Милутин Костић
06. Новембар 2012.: др Вања Мандић-Маравић
04. Децембар 2012.: др Данило Пешић
15. Јануар 2013.: др Марија Митковић
19. Фебруар 2013.: Др Амир Пељто
05. Март 2013.: (Клиника за психијатрију)
02. Април 2013.: Др Милица Боровцанин (Крагујевац)
07. Мај 2013.: Др Ана Муњиза
04. Јун 2013.: Др Никола Јовановиц
Јул/Август летња пауза;
03. Септембар 2013.: др Александар Мисојциц


Неки од досадашњих састанака:

• Др Данило Пешић
О психозама раног почетка (Еарлy онсет псyцхосес) /20.07.2009/

• Др Драгана Јанчић
Схизофренија – истраживање перцептивних обмана /02.10.2009/

• Др Милутин Костић
Етиологија депресија /06.11.2009/

• Др Вања Мандић-Маравић
Квантитативна генетика и комплексни генетски поремећаји у психијатрији /25.12.2009/

• Др Марија Митковић
Злостављање у детињству и поремећаји личности /22.02.2010/

• Ивана Перуничић, психолог
Послусност и покоравање ауторитету /26.03.2010/

• Др Александар Репац
Неуропсихоанализа /07.05.2010/

• Др Дејан Тодоровић
Улога злоупотребе канабиса у етиопатегенези психоза /28.05.2010/

• Др Никола Јовановић
Суицидологија /29.10.2010/

• Др Ана Муњиза
Коморбидитет психијатријских и соматских болести /24.12.2010/


Ажурирано 24.11.2017.

23.02.2016. Др Јелена Дракулић, Институт за ментално здравље, „ Чиниоци који утичу на плацебо одговор у клиничким студијама за депресију“

29.03.2016. Др Ана Подгорац, Институт за ментално здравље, „ Главобоља која се приписује психијатријском поремећају“

25. 04. 2016. Др Ива Станковић, Клиника за неурологију КЦС, Београд, “Фиксна дистонија као поремећај телесне схеме”

30. 05. 2016. Др Слободанка Пејовић Николић, Клиника за психијатрију КЦС, Београд, „Субтипови хиперсомније, спавање и релапс у биполарном поремећају“

27.01.2015. Др Милица Јовичић, Клиника за психијатрију КЦС, Београд ” Значај регулације глукокортикоидног рецептора у структуралном моделу вулнерабилности за депресију”

30. 09. 2015. Др Вања Мандић Маравић, Институт за ментално здравље, “Примена антидепресива у схизофренији – систематски преглед и мета-анализа”

27. 10.2015. Др Данило Пешић, Институт за ментално здравље , “Евалуација бихејвиоралне импулсивности и агресивности као ендофенотипова граничног поремећаја личности’’

30. 11. 2015. Др Никола Кресојевић , Клиника за неурологију КЦС, Београд, “Терапијски ефекат обостране префронталне споре репетитивне транскранијалне магнетне стимулације код депресивних пацијената са Паркинсоновом болешћу”

28. 12. 2015. Др Марина Михаљевић, Клиника за психијатрију КЦС, Београд, “Биолошки увиди из 108 генетских локуса који су повезани са шизофренијом“