VD Direktor
Doc. dr Milica Pejović Milovančević

Šef Kabineta za obrazovnu delatnost:
Kl. asistent Dr Bojana Pejušković, dr sci med, specijalista psihijatrije

Obaveštenja:
Sekretar Kabineta za obrazovnu delatnost
JELENA MIRIĆ-ODŽIĆ

ponedeljak-petak: 8 -16č
IV sprat IMZ,
telefon/fax: 3307 565; 3226 925
E-mail: jelena.odzic@imh.org.rs
www.imh.org.rs
PROGRAM EDUKATIVNIH SEMINARA
AKREDITOVANI EDUKATIVNI PROGRAMI
LEKCIJE INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE
JOURNAL CLUB MLADIH LEKARA
MASTER
MAGISTARSKE TEZE
DOKTORSKE DISERTACIJE
STUDIJSKI BORAVCI
PRETHODNI FORUMI