Др Оливера Алексић-Хил спец.дечје психијатрије
‘’Однос субклиничких епилептиформних праћњења и когнитивних поремећаја деце ‘’ – одбрањена 17.12.1998. године на Медицинском факултету
Др Невенка Будер, спец.неуропсихијатрије
04.08.2003. године одбранила магистарску тезу из области НЕУРОНАУКЕ: ‘’Психомоторна епилепсија: морфолошке промене на ЦТ мозга и корелација са ЕЕГ налазима и клиничком сликом’’
Др Цветана Црнобарић, спец.психијатар, клинички асистент
31.03.1998. године одбранила магистарску тезу на Медицинском факултету ; ‘’Анализа насиља у породичним односима психотичних болесника’’
Др Олга Чоловић, спец.психијарије
21.12.2006. године на Медицинском факутлету обранила тезу; ‘’Утицај поремећаја повезаних са стресом на квалитет живота’’
Доц.др Савета Драганић – Гајић, спец.психијатрије
30.01.1996. године на Мед.факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Профил и биолошка структура личности хипертиреотичара’’
Др Богдан Дракулић спец.неуропсихијатрије
25.03.1991. године на Мед.факултету одбранио магистарски рад из СОЦИЈАЛНЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ: ‘’Етички аспекти комуникације И манипулације ирационалним у групи’’ из
Др Весна Дуканац, спец.психијатрије
12.01.1996. године на Мед.факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Крос –културални аспект личности’’
Др Мирјана Јовановић, спец.неуропсихијатрије
30.03.1995. године на Мед.факултету одбранила магистарску тезу из области НЕУРОНАУКА: ‘’Упоредна анализа дијагностичких критеријума И хиперкинетског синдрома код деце’’
Др Костић Лелица, спец.неуропсихијатрије
15.11.1991. године одбранила магистарски рад из области ПСИХОТЕРАПИЈЕ: ‘’Улога опсервера у групној психотерапији – утицај вербалне активности на групну динамику – лично искуство’’

Др Чедо Миљевић, спец.психијатрије, клинички асистент, научни сарадник
09.01.1995. године на Мед.факултету одбранио магистарску тезу из области НЕУРОНАУКА: ‘’Утицај каппа-опиоидног система на имуни одговор пацова: ефекат интраперитонеалне адкминистрације синтетских агониста и антагониста’’.
Др Маја Миловановић, спец.неурологије
18.02.1993 године на Мед.факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Епидемиолошко_клиничка студија примарних главобоља у деце И адолесцената’’
Др Ивица Младеновић, спец.психијатрије
12.06.2006. године на Мед.факултету одбранио магистарску тезу: ‘’Морално расуђивање у алкохоличарској породици – компартивна анализа адолесцената И њихових родитеља’’
Др Николић Сања, спец.психијатрије
14.07.1998. године ма Мед.факулету одбранила магистарску тезу: ‘’Перицентричне инверзије у хуманом кариотипу’’
Др Снежана Никшић, спец.неуропсихијатрије, наручни сарадник
12.11.1981. године на Мед.факултету одбранила магистарски рад из области МЕДИЦИНСКЕ ГЕНЕТИКЕ: ‘’Квалитативна И квантитативна обележја дерматоглима у особа са хромосомским агерацијама и у њихових сродника’’
Др Бојана Пејушковић, спец.психијатрије
16.07.2009. године на Мед.факултету одбранила магистарску тезу: ‘’ Синдром сагоревања код лекара различитих специјалности (лекара опште праксе, психијатара и хирурга) – улога личности и стратегија за превладавање стреса’’
Доц.др Смиљка Поповић – Деушић, спец.неуропсихијатрије
29.09.1988. године на Мед.факултету одбранила магистарски рад: ‘’Психички поремећаји деце И омладине на територији општине Стари град од 1973 до 1983. године’’
Др Милан Здравковић, спец.псхијатар
15.12.2006. године на Мед.факултету одбранио магистарску тезу: ‘’Профил личности и социјалне одлике политоксикомана са акутном психотичном епизодом’’
Др Марија Митковић
16.04.2009. године на Мед. Факултету одбранила магистарску тезу; ‘’Злостављање у детињству и адолесценцији као фактор ризика за повећану склоност одрасле особе ка злостављању деце’’
Др Александар Репац
18.10.2002. године одбранио магистарску тезу: ‘’Спонтани интрацеребрални хематоми: клиничка слика, дијагностика и критеријуми избора методе лечења’’
Јелена Радосављев – Кирћански, спец.медицинске психологије
03.12.2004. на Филозофском факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Стрес родитељства код мајке и фактори ризика за психосоцијални развој детета’’
Светлана Здравковић спец.медицинске психологије
09.06.2003. године на Филозофском факфултету одбранила магистарску тезу: ‘’Психодинамички аспекти женског у аналитичкој психологији и личном професионалном искуству’’
Снежана Светозаревић, дипл.психолог
22.06.2009. године на Филозофском факултету одбранила магистарски рад: ‘’Однос између базичне структуре личности и поремаћаја личности’’
Јасмина Врбашки, дипл.психолог
07.11.2010. године на Медицинском факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Мнестичке и егзекутивне функције темпоралних епилепсија код одраслих’’
Снежана Филиповић,
10.02.1999. године на Факултету политичких наука одбранила магистарску тезу: ‘’Агресивност деце у породици алкохоличара’’
Тања Адамовић, дипл.специјални педагог
27.06.2006. године на Медицинском факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Психо-сосијалне карактеристике супруга алкохоличара и њихових примарних породица’’
Даница Бошковић – Ђукић, дипл.специјални педагог
06.05.1997. године на Медицинском факултету одбранила магистарску тезу: ‘’Алкохолизам жена: настанак, последице и лечење’’
Војислав Мајкић, дипл.специјални педагог
31.03.1993. година на Мед.факултету одбранио мегистарску тезу: ‘’Психопатологија примерних породица београдских адолесцената корисника дрога’’
Ана Радојковић, дипл.дефектолог
08.10.2010. године на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију одбранила магистарску тезу: ‘’Карактеристике говора и језика деце са социо-емоционалним сметњама’’
Гордана Радивојевић – Пилић, дипл.биолог
12.06.1987. године на Природно-математичком факултету, Одсек за биолошке науке одбранила магистарски рад: ‘’Цитогенетска студија мутагеног ефекта алкилирајућег агенса на ћелијама особа са дисбалансом хромозома 21’’