Др Ана Подгорац
19.4.2017. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду одбранила докторску дисертацију „ Koрелација налаза транскранијалног ултразвучног прегледа церебралних артерија и клиничке слике код особа са епизодичним примарним главобољама“, Meнтор је била Доц. Др Јасна Зидверц-Трајковић, а коментор Проф. Др Душица Лечић-Тошевски.
Др Маја Милосављевић, спец. психијатрије
27.12.2016. године на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу одбранила докторску дисертацију „Преваленца посттрауматског стресног поремећаја (ПТСП) у постпарталном периоду и његова веза са нивоом кортизола у крви“. Ментор је била Проф. Др Душица Лечић-Тошевски.
Др Милутин Костић, спец. психијатрије
13.6.2016. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду одбранио докторску дисертацију „ Утврђивање повезаности релевантних генетских полиморфизама и налаза нуклеарне магнетне резонанце мозга код пацијената са депресивним поремећајем“.Ментор је била Проф. Др Душица Лечић-Тошевски.
Др Марија Митковић Вончина, спец. психијатрије
09.11.2015. године на Медицинском факултету Универзитета у Београду одбранила докторску дисертацију „Психосоцијални и психопатолошки чиниоци склоности ка понављању злостављања деце у следећој генерацији“. Ментор је била Проф др Душица Лечић Тошевски.
Др Амир Пељто, спец. психијатрије
24.10.2014. године на Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу одбранио докторску дисертацију “Значај интензитета симптома депресије код пацијената оболелих од схизофреније у односу на фазу болести”. Ментор је била Проф др Душица Лечић Тошевски.
Асс. др Оливера Вуковић, спец психијатрије
03.04.2014 године је Др Оливера Вуковић одбранила докторску дисертацију на Медицинском факултету Универзитета у Београду под називом “Утицај димензија личности на кардиоваскуларну реактивност код пацијената са дијагнозом коронарне болести”. Ментор је била Проф др Душица Лечић Тошевски, а коментор Проф др Мирослава Јашовић- Гашић.
Кл. Асс. Др Бојана Пејушковић, спец. психијатрије
04.04.2014 је клинички Асс Др Бојана Пејушковић имала одбрану докторске тезе на Медицинском Факултету Универзитета у Београду, под називом “Посттрауматски стресни поремећај – предиктори развоја и опоравка”, под менторством Проф др Душице Лечић Тошевски.
Др Весна Дуканац, спец. психијатрије
15.11.2013 одбранила докторску тезу на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР), Универзитета у Београду, под називом “Повезаност социопатолоских појава и психопатологије адолесцената са структуром лицности родитеља и породицним функционисањем” . Ментор је био Проф др Бранко Ћорић.
Проф.др Бранко Ћорић, спец.неуропсихијатрије
15.11.1996. године на Медицинском факултету одбранио докторску дисертацију ‘’Упоредна анализа исхода појединих облика кућног лечења као метода у третману и праћењу психотичних болесника’’.
Доц.др Савета Драганић – Гајић, спец.психијатрије
12.03.2009. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију: ‘’Дисфункционалност брачног односа И карактеристике личности партнера’’
Др Богдан Дракулић, спец.неуропсихијатрије
16.12.2004. године на Мед.факултету одбранио докторску дисертацију : ‘’Временске карактеристике трауматског искуства И субјективни доживљај времена у посттрауматском стресном поремећају’’
Др Лелица Костић, спец.неуропсихијатрије
28.12.2005. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију: ‘’Невербална комуникација у индивидуалној и групној психотерапији аналитичке оријентације’’
Проф.др Андреја Крајгер – Гузина, спец.неуропсихијатрије
01.04.1988. године на Мед.факултету8 одбранила докторску дисертацију: ‘’Страх од раздвајања И неурозе код деце’’
Проф.др Душица Лечић – Тошевски, спец.неуропсихијатрије
04.12.1992. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију: ‘’Дистимични поремећај – типологија и веза са поремећајима личности’’, ментор проф. др Милан Игњатовић
Др Чедо Миљевић, спец.психијатрије, клинички асистент, научни сарадник
26.06.2001. године на Мед.факултету одбранио докторску дисертацију: ‘’Истраживање улоге аутокаталитичке аутооксидације дипамина и реактивних кисеоничних врста у схизофренији’’.
Др Маја Миловановић, спец.неурологије
21.06.2002. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију: ‘’Квалитет живота пацијената са епилепсијом’’
Др Снежана Никшић, спец.неуропсихијатрије, научни сарадник 25.04.2002. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију: ‘’Генетички савет и пренатална дијагностика у превенцији хромозомских синдрома’’
Асист. др Милице Пејовић – Милованчевић, спец.дечје психијатрије
03.12.1998. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију ‘’Когнитивни аспект моралног мишљења код деце са поремећајем понашња’’
Доц.др Смиљка Поповић – Деушић, спец.неуропсихијатрије
06.07.1994. године на Мед.факултету одбранила докторску дисертацију: ‘’Клиничко-епидемиолошка истраживања психичких поремећаја деце и омладине у урбаној средини’’.
Снежана Филиповић,
19.07.2007. године одбранила докторску дисертацију на Филозофском факултету: ‘’Евалуација групне терапије адолесцената из породице алкохоличара’’
Војислав Мајкић, дипл.специјални педагог
15.05.2003.године одбранио докторску дисертацију на Мед.факултету: ‘’ Процеси резилијентности адолесцентних породица у условима наше кризе’’
Светлана Здравковић, спец. клиницке психологије
19.4.2012. године на Филозофском факултету одбранила докторску дисертацију ” Развојне перспективе психотерапијског процеса у аналитичкој психологији”