Edukacija medicinskih sestara i tehničara za rad u službama za zaštitu mentalnog zdravlja

 
“Mudrost počinje željom za znanjem” Ibn Gabirol
 
U Institutu za mentalno zdravlje 02.10.2019.započeta je edukacija za medicinske sestre i tehničare, predavanjem koje je održao Zlatko Vujin, specijalista zdravstvene nege u psihijatriji, a na temu ” Uspostavljanje saradnje sa nesaradljivim pacijentom”.
 
Edukacija ima za cilj proširivanje i sticanje znanja iz oblasti psihijatrije i zdravstvene nege u psihijatriji, što će omogućiti kvalitetnije razumevanje potreba pacijenata, adekvatniju pomoć pacijentima kao i kvalitetniji rad u okviru multidisciplinarnog tima, kao načina rada u savremenim psihijatrijskim ustanovama, a u kome su sestre nezaobilazni činilac. Takođe, cilj edukacije je lični i profesionalni razvoj medicinskih sestara i tehničara.
 
Osmišljena je tako da obuhvati psihološki razvoj od najranijeg uzrasta, kao i da obuhvati široku paletu psihopatologije sa kojim se medicinske sestre susreću u svakodnevnom radu. Sastojaće se iz više segmenata prema uzrastu i patologiji to:
 
-teorijskog dela- predavanje će održati lekar
 
– nege psihijatrijskog pacijenta- predavanje će drzati glavna sestra ili iskusna sestra
 
– iskustvene grupe- polaznik edukacije radi prikaz pacijenta(iskustvene grupe, gde će se kroz razmenu iskustva sticati nova klinička iskustva).
 
U toku edukacije poseban osvrt će se raditi ka senzitivnoj populaciji pacijenata- deca, adolescenti, trudnice, stari. Takođe će biti obrađene i teme savremene dijagnostike i terapijskih procedura.
 
Edukacija je namenjena medicinskim sestrama i tehničarima sa radnim iskustvom od 5 godina i manje, kao i svima onima koji su željni sticanja novih znanja i iskustava za što kvalitetniji timski rad u Institutu za mentalno zdravlje.
 
Proces akreditacije edukacije je u toku.
 

Please follow and like us: