ДР ВЕСНА ДУКАНАЦ – ДОКТОР НАУКА

Др Весна Дуканац је 15.11.2013 одбранила докторску тезу на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (FASPER), Универзитета у Београду, под називом “Повезаност социопатолоских појава и психопатологије адолесцената са структуром лицности родитеља и породицним функционисањем” – и тиме стекла звање доктора наука.