Dr Sanja Nikolić odbranila doktorat

Dr Sanja Nikolić odbranila doktorat na temu:
 
“Uloga porodice i dimenzija ličnosti u razvoju depresije povezane sa rođenjem deteta”.
Mentor: Akademik Prof. Dušica Lečić Toševski.
 
O radu:
Istraživanje povezanosti bazičnih dimenzija ličnosti, obrazaca emocionalne privrženosti u primarnoj porodici i percepcije kvaliteta partnerskog odnosa sa depresijom povezanom sa rođenjem deteta. Istraživanje je dalo značajan doprinos u razumevanju etiologije kao i kliničkog i prognostičkog razumevanja peripartalne depresije. Dokazane hipoteze mogu biti temelj razvoja savremenijih i efikasnijih terapijskih intervencija i preventivnih strategija u oblasti perinatalne psihijatrije.