Др Сања Николић одбранила докторат

Др Сања Николић одбранила докторат на тему:
 
“Улога породице и димензија личности у развоју депресије повезане са рођењем детета”.
Ментор: Академик Проф. Душица Лечић Тошевски.
 
О раду:
Истраживање повезаности базичних димензија личности, образаца емоционалне привржености у примарној породици и перцепције квалитета партнерског односа са депресијом повезаном са рођењем детета. Истраживање је дало значајан допринос у разумевању етиологије као и клиничког и прогностичког разумевања перипарталне депресије. Доказане хипотезе могу бити темељ развоја савременијих и ефикаснијих терапијских интервенција и превентивних стратегија у области перинаталне психијатрије.