ДР ОЛИВЕРА ВУКОВИЋ И ДР БОЈАНА ПЕЈУШКОВИЋ- ДОКТОРИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Током протекле недеље су двоје наших изванредних спрецијалиста одбранили докторске тезе на Медицинском Факултету, Универзитета у Београду.

У четвртак 03.04.2014 је Асс Др Оливера Вуковић одбранила дисертацију под називом “Утицај димензија личности на кардиоваскуларну реактивност код пацијената са дијагнозом коронарне болести”. Ментор је била Проф др Душица Лечић Тошевски, а коментор Проф др Мирослава Јашовић- Гашић.

У петак 04.04.2014 је клинички Асс Др Бојана Пејушковић имала одбрану докторске тезе под називом “Посттрауматски стресни поремећај – предиктори развоја и опоравка”, под менторством Проф др Душице Лечић Тошевски.

Обе колегинице су имале врло посећене, веома успешне и изузетно похваљене одбране. Овиме су Др Оливера Вуковић и Др Бојана Пејушковић стекле звања доктора медицинских наука.