Др Олга Чоловић – субспецијалиста психотерапије

Др Олга Чоловић је 16.11.2012. одбарнила на Медицинском факултету у Беогарду, субспецијалистички рад под називом “Механизми одбране код анксиозних и депресивних поремећаја” и тиме стекла назив субспецијалисте психотерапије.