Dr Dunja Ranđelović nagrađena ECNP nagradom

Dr Dunja Ranđelović je na seminaru održanom u Zrenjaninu od 8. do 10. novembra, za predstavljanje svog rada „Nesuicidalne povrede kod adolescenata“, nagrađena glavnom nagradom Evropskog koledža za neuropsihofarmakologiju.

Please follow and like us: