ДР АМИР ПЕЉТО – ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

У петак 24.10.2014 је др Амир Пељто одбранио докторску дисертацију под називом “Значај интензитета симптома депресије код пацијената оболелих од схизофреније у односу на фазу болести”. Ментор је била Проф др Душица Лечић Тошевски, а одбрана је одржана на Медицинском Факултету, Универзитета у Крагујевцу.

Др Амир Пељто је имао веома успешно излагање, након кога је ова изутена одбрана крунисана веиким бројем похвала од стране обране и присутних колега.