APRILSKI KULTURNI KURG SREDOM – HOR „LUČINUŠKA“

 
U okviru Kulturnog kruga sredom, 24. aprila 2019. godine, nastupili su članovi hora „Lučinuška“.