Шеф Кабинета за клиничке студије
Клинички ассист. др сци Чедо Миљевић, спец. психијатрије, научни сарадник