Публикације аутора из ИМЗНАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ

2011
Tyrer P, Crawford M, Mulder R; on behalf of the ICD-11 Working Group for the Revision of Classification of Personality Disorders. Reclassifying personality disorders. Lancet 377, 2011, 1814-1815.
2010
Priebe S, Bogic M, Ajdukovic D, Franciskovic T, Galeazzi GM, Kucukalic A, Lecic Tosevski D, Morina N, Popovski M, Wang D. Mental disorders following war in the Balkans – A study in five countries. Archives of General Psychiatry, 67, 5, 2010, 518-528.
2009
Viosca J, Lopez de Armentia M, Jancic D, Barco A. Enhanced CREB-dependent gene expression increases the excitability of neurons in the basal amygdala and primes the consolidation of contextual and cued fear memory. Learning and Memory, 23,16, 3, 2009, 193-197.
2008
Svrakic D, Lecic Tosevski D, Divac Jovanovic M. DSM axis II: personality disorders or adaptation disorders? Current Opinion in Psychiatry, 22, 2008, 111-117.
…. detaljnije
КЊИГЕ И ПОГЛАВЉА

МОНОГРАФИЈЕ
1. Лечић-Тошевски Д, Ђукић-Дејановић С, Миљевић Ч, Црнобарић Ц, Пејовић Милованчевић М, Михајловић Г, Дамјановић С, Недић А, Станојевић А, Чабак Б, Симић С. Национални водич добре клиничке праксе за лечење депресије. Београд: АЗУС, Министарство здравља (у штампи), 2011.

2. Митковић М. Злостављање у детињству и адолесценцији као фактор ризика за повећану склоност одрасле особе ка злостављању деце. Београд: Министарство рада и социјалне политике, Управа за рдну равноправност, Пројекат борба против сексуалног и родно заснованог насиља, 2011, ИСБН 978-86-7704-058-1.

ПОГЛАВЉА
1. Lecic Tosevski D. (2011). Many faces of personality disorders. In: Honorary Volume in honor of Professor George N. Christodoulou, edited by C.Kittas, E. Lykouras and G.Papadimitriou, University of Athens, Betamedarts, Athens, pp. 200 – 206.
…. детаљније