Institut pruža sledeće usluge:

Dispanzersko lečenje i praćenje gde su uključeni sledeći odseci i usluge:
• Ambulanti pregledi i praćenje uključuju edukaciju pacijenta o sopstvenom poremećaju, suportivnu terapiju i farmakoterapiju,;
• Odsek za brak i porodicu uključuje bračnu, porodičnu i partnersku terapiju, kao i savetodavni i psihoedukativni rad sa porodicama i roditeljima;
• Kabinet za psihoterapiju gde se sprovodi porodična, psihoanalitička, REBT i Jungovska analitička terapija, porodična terapija;
• Odsek za perinatalnu i reproduktivnu psihoterapiju koji pruža usluge dijagnostke i lečenja, psihofarmakoterapije, kao i savetodavni i psihoedukativni rad sa trudnicama i članovima porodice;
• Grupne aktivnosti koje se održavaju jednom nedeljno: Klub lečenih alkoholičara; Klub za stare “Treće doba”; Socio-rehabilitacioni klub lečenih hroničnih psihoza; Grupa roditelja sa mentalno obolelim članom; Grupe analitičke psihoterapije (tri grupe);

• Odsek za medicinsku genetiku;
• Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju.

Hospitalizaciju u slučaju da dispanzerski lekar proceni da postoji potreba za intenzivnijim tretmanom i ako je pacijent saglasan s hospitalnim tretmanom. Uključena je svakodnevna grupna i radna terapija, kao i intenzivniji individualni rad i druge aktivnosti koje variraju po odeljenjima. Odeljenja koja postoje u Institutu su:
• Odeljenje za psihotične poremećaje;
• Odeljenje za krizna stanja i afektivne poremećaje;
• Odeljenje za bolesti zavisnosti;
• Kliničko Odeljenje za decu i adolescente.

Dnevni boravak, kojim se omogućava da pacijent najveći deo vremena provodi u svom socijalnom okruženju. Dnevni boravak traje od 8:30 do 14:00č, od ponedeljka do petka izuzev u Dnevnoj bolnici za adolescente gde se boravak završava u 16:30č. Na hospitalnim odeljenjima i u dnevnim bolnicama uključena je svakodnevna grupna i radna terapija, kao i intenzivniji individualni rad i druge aktivnosti koje variraju po odeljenjima. Sve dnevne bolnice nalaze se u Milana Kašanina 3 izuzev Dnevne bolnice za bolesti zavisnosti u Paunovoj 2.
• Dnevna bolnica za afektivne poremećaje;
• Dnevna bolnica za neurotske poremećaje i poremećaje ličnosti;
• Dnevna bolnica za psihotične poremećaje;
• Dnevna bolnica za adolescente (od 15 do 24 godina starosti) uz specijalističko-konsultativno odeljenje i savetovalište za roditelje;
• Dnevna bolnica za decu;
• Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti;
• Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u Paunovoj 2;
• Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u adolescenciji u Paunovoj 2.

Za detaljnije upoznavanje sa uslugama, osobljem i sl. koja pružaju pojedini odseci i odeljenja videti na strani Organizacione jedinice.

Adresa
Milana Kašanina 3, Beograd (Stari Grad)
ugao sa ulicom Bulevar Despota Stefana (stari naziv 29. novembra)
Paunova 2, Beograd (Voždovac, Banjica)
** mape obe lokacije nalaze se na dnu strane

Radno vreme
Ambulante: 8 do 20č
Dnevne bolnice: 8 do 15č

Gradski prevoz
Milana Kašanina 3: 16, 95, 79 (autobus); 2, 5, 10 (tramvaj)
Paunova 2: 47, 48 (autobus); 9, 10, 14 (tramvaj), 40, 41 (trolejbus)
detaljnije o gradskom saobraćaju na sajtu www.gsp.rs

PRAVA I DUŽNOSTI PACIJENATA
KUĆNI RED

Milana Kašanina 3

Pogledajte veću mapu

Paunova 2

Pogledajte veću mapu