Molimo Vas da doprinesete težnjama koje činimo da bismo Vam omogućili humaniji tretman i prijatniji boravak u našem Institutu.

Kućni red Instituta za mentalno zdravlje

– Održavajte ličnu higijenu, vodite računa o higijeni prostorija u kojima boravite i čuvajte inventar;
– Ukoliko kod sebe zadržite stvari od vrednosti (nakit, novac), Institut se ne smatra odgovornim za eventualni nestanak;
– Nije dozvoljeno pravljenje nereda i svega što može ometati mir bolesnika;
– Nije dozvoljeno oštećenje imovine Instituta.
– Pušenje cigareta nije dozvoljeno u sobama i hodnicima Instituta izuzev u dnevnim boravcima hospitalnih odeljenja u naznačenim vremenima;
– Za vreme lekarske vizite dužni ste da budete u svojoj postelji i isključite mobilni telefon;
– Dužni ste da se pridržavate rasporeda predviđenog za davanje terapije kao i za deljenje obroka koji se poslužuju u trpezariji;
– Nije dozvoljeno napuštanje Instituta, osim uz dozvolu ordinirajućeg lekara i obavezno obaveštavanje dežurne medicinske sestre;
– Boravak u trpezariji i gledanje televizije dozvoljeno je najkasnije do 22:00č

Raspored dnevnih aktivnosti:
Doručak: 8:00 do 9:00č;
Ručak: 13:00 do 14:00č;
Večera: 18:00 do 19:00č.
Nakon obroka sledi davanje terapije.

Vreme predviđeno za posete radnim danom je od 16:00 do 18:00č, a vikendom od 14:00 do 16:00č
Vanredne posete dozvoljavaju se uz pismenu propusnicu koju izdaje načelnik odeljenja.
U poseti kod bolesnika mogu biti istovremeno najviše dva posetioca koji su dužni da napuste bolesničku sobu u vreme lekarske vizite, medicinskih intervencija i obavljanja zdravstvene nege.

Pacijentima za koje lekari procene da su u poboljšanju dozvoljavaju se izlasci tokom vikenda, kasnije sa spavanjem kod kuće, a prema potrebi i tokom radnih dana. Na Odeljenju za psihotične poremećaje za izlazak je neophodan potpis nekog od članova porodice, dok na Odeljenju za krizna stanja i afektivne poremećaje to nije neophodno.

Pri prijemu na hospitalno lečenje ste obavezni da se upoznate se kućnim redom.
Ukoliko se ne pridržavate ovog reda bićete opomenuti, a kod ponovljenog prestupa ili grubog kršenja discipline uskratiće Vam se dalji boravak na odeljenju.

Članovi porodice pacijenta mogu dobiti informacije o njegovom zdravstvenom stanju od ordiniranjućeg lekara, na broj telefona koji će njima ili pacijentu biti saopšten na dan prijema.

Prilikom boravka na odeljenju ili pri odlasku kući sve vaše primedbe, pohvale, predloge možete upisati u Knjigu utisaka.
VODIČ ZA PACIJENTE
PRAVA I DUŽNOSTI PACIJENATA